Godreports podcast – Scott Phipps – 1_30_23, 12.30 PM